Kontaktinformasjon
Bjørnestad Skisenter 38 37 16 28 postmaster @bski.no
Daglig leder - Inge Rune Samslått 90 50 86 85
rune @bski.no
Driftsleder - Livar Gauksås 91 34 72 81 livar @bski.no
Richard W. Samslått richard
@bski.no
Bjørnestad Skisenter AS
Sirdalsveien 3083
4440 Tonstad
 

Copyright ©  2004  -  Bjørnestad Skisenter