Kontaktinformasjon

Bjørnestad Skisenter

38371628

postmaster

@bski.no

Daglig leder, driftsleder - Livar Gauksås

91347281

livar

@bski.no

Styreleder- Torger Gimre

94878680

torger.gimre

@lyse.net

 

 

 

 

Bjørnestad Skisenter AS
Sirdalsveien 3083
4440 Tonstad

 

Copyright ©  2004  -  Bjørnestad Skisenter